المپیاد طراحی صنعتی

المپیاد ۹۷

photo_2018-05-13_20-37-38

 

المپیاد داخلی طراحی صنعتی
🔸شنبه 🔸۲۹ اردیبهشت🔸۱۳۹۷

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به آیدی تلگرام و شماره تماس زیر مراجعه کنید:
@abolfaz1
۰۹۳۵۱۱۸۵۷۵۰
(ابولفضل توران پشتی)

🔵المپیاد علمی، رقابتی است که سالانه در اکثر رشته های دانشگاهی به صورت تخصصی و منحصر به فرد برگزار میشود. رشته طراحی صنعتی از جمله رشته هایی است که آزمون آن به صورت تئوری و عملی برگزار میشود.

✅یکی از مزایای شرکت در المپیاد کشوری این است که ۱۵ برگزیده این آزمون می توانند بدون آزمون ورودی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) و رایگان وارد دانشگاه های سراسری شوند.

✅🔴لازم به ذکر است کسب مقام در این المپیاد برای مشمولین، دارای امتیاز معافیت نیز میباشد.

نتایج انتخابات پنجمین دوره انتخابات انجمن علمی طراحی صنعتی تهران مرکز

به نام خدا

پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷ از ساعت ۱۱:۳۰ برگزار شد. در ابتدا آقای احمد رضا وکیلیان توضیحات مختصری از روند برگزاری انتخابات ارائه کردن و با معرفی مجری(خانم علایی)، جناب آقای صامت مدیر گروه محترم طراحی صنعتی دقایقی را برای حضار و کاندیداهای انتخابات، به سخنرانی پرداختند و  همه دانشجویان را به حمایت از انجمن برای پیشبرد اهداف آن دعوت کردند.

 

photo_2018-04-25_19-48-40

 

در ادامه آقای کوروش مهدوی رییس انجمن (دوره چهارم) به نمایندگی از هیات مدیره به ارائه گزارشی از آمار و  دستاورد های  انجمن در دوسال گذشته پرداختند و اعلام آمادگی کردند که تمامی تجربیات خود به انجمن بعدی انتقال دهند و ارتباط خود را با دانشگاه و انجمن قطع نکنند.

 

photo_2018-04-28_23-31-37

 

پس از آن ابراهیم درخشان فرد بازرس انجمن توضیحاتی درباره عملکرد انجمن در دو سال گذشته ارائه دادند و دلایل عقب افتادن انتخابات در سال گذشته را ذکر کردند.

 

photo_2018-04-25_19-53-10

 

در ادامه به قید قرعه کاندیدا ها به ترتیب خود را معرفی کردند و دلایل خود را برای کاندیداتوری انجمن ذکر کردند

 

photo_2018-04-27_21-12-36

photo_2018-04-27_22-51-11

photo_2018-04-25_19-53-05

photo_2018-04-27_21-12-33

photo_2018-04-27_21-12-31

در پایان پس از رای گیری دانشجویان و اساتید طراحی صنعتی اعضای منتخب به شرح زیر می باشند:

 

photo_2018-04-25_20-53-00

 

اعضای اصلی انجمن علمی طراحی صنعتی:

١- خانم بهاره عفتی ۵۴ رای
٢- آقای کیان آیینی ۵٣ رای
٣- خانم غزاله صالح ۴٣ رای
۴ و ۵- آقای ابوالفضل توران پشتی ٣۶ رای
۴ و ۵- آقای علیرضا مهدوی ٣۶ رای

اعضای علی البدل (جایگزین):

۶- خانم زهرا بیرامی ٣۴ رای
٧- آقای احسان توکلی ٣٣ رای
٨- خانم حانیه فروتن مرام ٢٣ رای

بازرس:

٩- آقای ابراهیم درخشان فرد ٣٩ رای
١٠-آقای مجید بیات ٢١ رای (علی البدل، جایگزین بازرسی انجمن علمی)

دلیل اختلاف رای دو بازرس با هم این است که آقای ابراهیم درخشان فرد تنها کاندیدای بازرسی شده بودند و علی البدل بازرس آخرین فرد عادی با بالاترین
رای (نهمین عضو) است.
—————————

ضمنا لازم به ذکر است کاندیداهای زیر در “روز انتخابات” از کاندیداتوری انجمن انصراف دادند:

١- آقای حامد باقری
٢- آقای محمدجواد دوستی
٣- خانم نگار تمیمی

—————————

لیست کامل رای گیری:

 1. بهاره عفتی ۵۴ رای
 2. کیان آیینی ۵۳ رای
 3. غزاله صالح ۴۳ رای
 4. ابوالفضل توران پشتی ۳۶ رای
 5. علیرضا مهدوی ۳۶ رای
 6. زهرا بیرامی ۳۴ رای
 7. علیرضا توکلی ۳۳ رای
 8. حانیه فروتن مرام ۲۳ رای
 9. مجید بیات ۲۱ رای
 10. غزاله حاتمی ۱۲ رای
 11. احسان رضا نژاد ۱۲ رای
 12. محمد صالح ثقفی نیا ۱۰ رای
 13. پرهام شریفی ۶ رای
 14. فرشید فرشادی ۵ رای
 15. پرستو ایران نژاد ۳ رای
 16. فرانک شکوهی ۲ رای
 17. پرستو حمیدی راد ۱ رای
 18. ریحانه رعایت صنعتی ۱ رای
 19. محمد زمانی –
 20. محمد حسین یار –
 21. امیررضا درویش زاده –
 22. امیرمهدی عبدالملکی –

بازرس:

 1. ابراهیم درخشان فرد ۳۹ رای

 

 

 

انجمن دوره چهارم

photo_2018-04-25_19-58-33

انجمن دوره پنجم

photo_2018-04-25_17-57-57

 

با آرزوی موفقیت روز افزون برای انجمن جدید

 

سرپرست برنامه: احمدرضا وکیلیان
گروه اجرایی: پرستو چاقری، توماج یوسفی، کوروش مهدوی

با تشکر از: مهدی غفاری، نگار تمیمی و محمد جواد دوستی

 

گزارش کارگاه طراحی تجربه (مبانی نحوه ارائه)

مقدمه:

ﮐﺎرﮔﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی اراﺋﻪ در رﺷﺘﮥ ﻃﺮﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ” ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۹۵ در ﺳﺎﻟﻦ ۱۰۷ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی رأس ﺳﺎﻋﺖ ۱۱ ﺻﺒﺢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۱۵ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

photo_2018-03-31_09-04-09

ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه  آﻣﻮزﺷﯽ ۱۴۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ۲۳ ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ -از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻬﺮان، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﻫﻨﺮ و اﻟﺰﻫﺮا ﺑﻮدﻧﺪ.

 

photo_2018-03-31_09-04-01

روند برگزاری کارگاه:

ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺿﯿﺎﯾﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺪاﯾﺘﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻬﯿﺎر ﺻﺎﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ دﻓﺘﺮ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ روشﻫﺎی ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺮ ﻣﺪرس ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را از ﻣﺪرس ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ. زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ۲۰ دﻗﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮد.

 

photo_2018-03-31_09-03-15

اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ:

ﺑﺮرﺳﯽ روش اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ  ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزی در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺮح در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر.

اﻫﺪاف ﺧرد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ:

آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﺤﻮه ی اراﺋﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل و آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ.

 

photo_2018-03-31_09-02-56

ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺨﺶ اول:

اﺳﮑﭻ sketch   ﯾﮏ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮ از اﯾﺮاد و اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﻮط اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ را رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ دو ﺣﻮزه ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ ﺣﻮزه drawing اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آزاد ﻃﺮاح از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺣﻮزه design اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی و ﻓﻀﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻮل ﻃﺮح اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﮥ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس.

 

photo_2018-03-31_09-04-45

 

ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺨﺶ دوم:
ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۱۹ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﮐﺖ ﺧﻮدرو از ﭼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ. در آن ﺳﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر “ﻫﺎرﻟﯽ ارل” (Harley Earl) از ﮔﻞ آب دار ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﮐﺖ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ،
آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺷﺪ. ﮔﻞ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ آن ﮔﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۹۲۷ ﻣﯿﻼدی، ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن” (Joseph Thompson) در ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و از اﯾﻦ زﻣﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزی
ﺧﻮدروﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.
روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﺑﺎ ﮔﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ:

 • ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدرو از اﺳﮑﭻ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس درﺧﻮاﺳﺘﯽ.
 • ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻮاری Tape Drawing.
 • .Clay Loading ﺑﺎرﮔﺬاری ﮔﻞ
 • ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺑﻠﻦ از روی ﺑﺮش ﻫﺎی ﺧﻮدرو.
 • ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﮔﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی.
 • ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﮔﻞ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﻣﺎﮐﺖ.
 • ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ Finishing.

 

photo_2018-03-31_09-03-22

 

ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:

ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی دﯾﺠﯿﺘﺎل روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ، در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺻﻼح ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎی ی اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﻤﺎر و آرﺷﯿﺘﮑﺖ، ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان، و ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت دﻟﺨﻮاه ﭘﺮوژه را ﺟﻬﺖ دﯾﺪن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آﻣﻮزش و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.

photo_2018-03-31_09-03-05

ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری: ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﺎﻗﺮی. ﻋﮑﺎس: ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎﺑﺶ. ﮔﺮوه اﺟﺮاﯾﯽ: ﻋﻄﯿﻪ ﻓﺮﻫﺎﻧﯽ ﻓﺮ – اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺗﻮران – اﺣﻤﺪ رﺿﺎ وﮐﯿﻠﯿﺎن.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺠﺮی ﻃﺮح: ﺗﻮﻣﺎج ﯾﻮﺳﻔﯽ.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از: ﮐﻮروش ﻣﻬﺪوی – ﻣﺤﻤﺪ اﺳﮑﻨﺪری – اﺣﻤﺪ رﺿﺎ وﮐﯿﻠﯿﺎن – اﺑﺮاﻫﯿﻢ درﺧﺸﺎن ﻓﺮ.