مطالب توسط انجمن علمی طراحی صنعتی

نتایج انتخابات پنجمین دوره انتخابات انجمن علمی طراحی صنعتی تهران مرکز

به نام خدا پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷ از ساعت ۱۱:۳۰ برگزار شد. در ابتدا آقای احمد رضا وکیلیان توضیحات مختصری از روند برگزاری انتخابات ارائه کردن و با معرفی مجری(خانم علایی)، جناب آقای صامت مدیر گروه محترم طراحی […]

گزارش کارگاه طراحی تجربه (مبانی نحوه ارائه)

مقدمه: ﮐﺎرﮔﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی اراﺋﻪ در رﺷﺘﮥ ﻃﺮﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ” ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۹۵ در ﺳﺎﻟﻦ ۱۰۷ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی رأس ﺳﺎﻋﺖ ۱۱ ﺻﺒﺢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۱۵ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه  آﻣﻮزﺷﯽ ۱۴۰ […]

ثبت نام انتخابات انجمن علمی طراحی صنعتی

تاریخ ثبت نام افراد کاندیدا: پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ بدین وسیله از کلیه دانشجویان علاقه مند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت نام نویسی در انتخابات دوره جدید انجمن علمی طراحی صنعتی دعوت به عمل می آید. لذا کاندیداهای محترم می توانند در بازه زمانی نام برده از […]

درخشش دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز در المپیاد طراحی صنعتی ۹۶

امسال از ۵ نماینده طراحی صنعتی تهران مرکز ۴ نفر توانستند رتبه های های برتر المپیاد طراحی صنعتی را از آن خود کنند. نکته جالب و افتخار آمیز رتبه های اول و دوم است که به توسط این دانشجویان فتح شده است که در نوع خود بی سابقه است.   رتبه اول: ریحانه اکبری مقدم […]

گزارش رویکرد نوآوری باز در طراحی محصول

  سخنرانی ” رویکرد نوآوری باز در طراحی محصول” در روز سه شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵، در ساعت ۱۰ صبح با حضور آقایان مصطفی آروند و نوید بنایی‌نژاد، اعضای گروه کمان و شرکت کنندگان در ساختمان فلسطین دانشگاه آزاد هنر آغاز شد. آقای مصطفی آورند از طراحان صنعتی بنام و فعال و آقای نوید بنایی‌نژاد […]

گزارش ورکشاپ از ایده تا مسابقه – جلسه سوم

با توجه به اهمیت مسابقات جهانی دیزاین در رزومه ی تحصیلی و شغلی دانشجویان،گروه کمان با همراهی انجمن طراحی صنعتی  بر آن شد تا دوره ی آموزشی از ایده تا مسابقه A Design Award  را با هدف شناخت مسابقه،آشنایی با روند طراحی و ایده پردازی برای کسب مقام در  مسابقه را برگزار کند. این دوره […]

گزارش ورکشاپ از ایده تا مسابقه – جلسه دوم

  با توجه به اهمیت مسابقات جهانی دیزاین در رزومه ی تحصیلی و شغلی دانشجویان،گروه کمان با همراهی انجمن طراحی صنعتی  بر آن شد تا دوره ی آموزشی از ایده تا مسابقه A Design Award  را با هدف شناخت مسابقه،آشنایی با روند طراحی و ایده پردازی برای کسب مقام در  مسابقه را برگزار کند. این […]

هم اندیشی طراحانه با ایده آب

  هم اندیشی طراحانه با ایده آب این رویداد قصد دارد تا در مورد ظرفیت های نقش آفرینی طراحان برای مقابله با بحران کم آبی  اطلاع رسانی نماید. از این رو ۳ ارائه ۲۰ دقیقه ای با موضوعات “تقلید زیستی”️، “تکنولوژی های کاهش مصرف آب در بخش خانگی” و “کمپین ها برای آب”  در نظر گرفته […]