برترین های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بر اساس المپیاد طراحی صنعتی

آزمون المپیاد سراسری طراحی صنعتی سال ۱۳۹۵

ملیکا عقیلی

رتبه: هفتم

سمانه خدمتلو

رتبه: نهم

آزمون المپیاد سراسری طراحی صنعتی سال ۱۳۹۴

متانت کرمی

متانت کرمی

رتبه: چهاردهم

سید محمد رضا تکیه

سید محمدرضا تکیه

رتبه: هشتم

الهه میر کیایی

الهه میر کیایی

رتبه: هفتم

آزمون المپیاد سراسری طراحی صنعتی سال ۱۳۹۳

محمدمهدی قائدی

رتبه: هفتم

عکس توماج یوسفی، انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد

توماج یوسفی

رتبه: ششم

آزمون المپیاد سراسری طراحی صنعتی سال ۱۳۹۲

مریم درویشی کلور

رتبه: پانزدهم

علی مولایی

رتبه: چهاردهم

محمد مهدی نظری

رتبه: چهاردهم

آزمون المپیاد سراسری طراحی صنعتی سال ۱۳۹۱

سروش طلایی

رتبه: سیزدهم

آزمون المپیاد سراسری طراحی صنعتی سال ۱۳۹۰

بهرام نعمتی پور

رتبه: چهاردهم

محمدرضا هدایتی

رتبه: هشتم

میلاد حجت اله طالقانی

رتبه: دوم

آزمون المپیاد سراسری طراحی صنعتی سال ۱۳۸۸

رضا قندچی

رتبه: اول

آزمون المپیاد سراسری طراحی صنعتی سال ۱۳۸۶

الناز داودی

رتبه: نهم

 • نام
 • رضا قندچی
 • میلاد طالقانی
 • توماج یوسفی
 • ملیکا عقیلی
 • الهه میر کیایی
 • محمدمهدی قائدی
 • سید محمدرضا تکیه
 • محمدرضا هدایتی
 • سمانه خدمتلو
 • الناز داودی
 • سروش طلایی
 • متانت کرمی
 • بهرام نعمتی پور
 • محمد مهدی نظری
 • علی مولایی
 • مریم درویشی کلور
 • رتبه
 • اول
 • دوم
 • ششم
 • هفتم
 • هفتم
 • هفتم
 • هشتم
 • هشتم
 • نهم
 • نهم
 • سیزدهم
 • چهاردهم
 • چهاردهم
 • چهاردهم
 • چهاردهم
 • پانزدهم
 • سال
 • ۱۳۸۸
 • ۱۳۹۰
 • ۱۳۹۳
 • ۱۳۹۵
 • ۱۳۹۴
 • ۱۳۹۳
 • ۱۳۹۴
 • ۱۳۹۰
 • ۱۳۹۵
 • ۱۳۸۶
 • ۱۳۹۱
 • ۱۳۹۴
 • ۱۳۹۰
 • ۱۳۹۲
 • ۱۳۹۲
 • ۱۳۹۲

لطفا برای تکمیل اطلاعات برترین های المپیاد، اطلاعات خود را با ما در میان بگذارید.
اگر نام شما در لیست بالا است عکس خود را به ایمیل انجمن ارسال فرمایید.
اشخاص بالا میتواند وبسایت و شبکه اجتماعی خود را به اشتراک بگذارند.

info@anjomanid.ir