تاریخچه انجمن علمی طراحی صنعتی

در سال ۱۳۸۵ سرکار خانم سالومه سروری به همراه محمدهادی جمالی، حسام الدین رضاقلی، نیما قانعی، علی مقدس علی، حمیدرضا نکویی، مازیار رضایی و وحید سرابی نژاد درخواستی برای تاسیس انجمن علمی طراحی صنعتی به معاونت پژوهش دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز فرستادند که بعد از دو سال (سال ۱۳۸۷) درخواست مورد موافقت قرار گرفت و اولین دوره انجمن پس از انتخابات شکل گرفت.

انتخابات انجمن هر دو سال یکبار برگزار میشود

 • ۱۳۸۵

  درخواست تاسیس

  ۱۳۸۵

 • ۱۳۸۷

  اولین دوره انجمن

  اعضای هیات مدیره
  مازیار رضایی
  سالومه سروری
  محمد هادی جمالی
  صامت حقیقی
  نازیلا قلی زاده
  لیلا عزی
  الینا مصدق
  با تشکر از کمک های آقای مهرداد نوری

  ۱۳۸۷

 • ۱۳۸۹

  دوره دوم

  اعضای هیات مدیره

  محمد حسن خالصی (دبیر)
  میلاد طالقانی
  امیر والا کوهپایه
  محمد صادق رنجبر
  حنانه حاج سید جوادیا
  فرشاد هاشمی
  نائله معتمدی
  فرید سعیدیان  (عضو علی البدل)

  ۱۳۸۹

 • ۱۳۹۱

  دوره سوم

  اعضای هیات مدیره

  سارا کربلایی (دبیر)
  قاسم نوری منظر
  مهسا حقی پناه
  صبا صبور صادق زاده
  ابوالفضل طالبی
  پدرام انتظاری
  مهیار صامت حقیقی
  محمد حسن خالصی (علی البدل اول)
  امیر حسین خالصی (علی البدل دوم)
  علی مرادی نور (علی البدل سوم)
  محمد صادق رنجبر (بازرس)

  ۱۳۹۱

 • ۱۳۹۲

  انحلال دوره سوم انجمن

  به دلیل استعفای دست جمعی اعضای انجمن

  ۱۳۹۲

 • ۱۳۹۴

  دوره چهارم

  اعضای هیات مدیره
  کوروش مهدوی (دبیر)
  توماج یوسفی (نایب دبیر)
  محمد اسکندری (خزانه دار)
  نگار تمیمی
  مهدی غفاری
  محمدجواد دوستی
  علی مرادی نور
  مهناز فرشبافی (علی البدل)
  احمدرضا وکیلیان (علی البدل)
  محمدرضا تکیه (علی البدل)
  ابراهیم درخشان فر (بازرس)
  نیلوفر نایت حسین (علی البدل بازرس)

  ۱۳۹۴

 • ۱۳۹۶

  بازسازی سالن اجتماعات

  به علت بازسازی سالن اجتماعات و عدم هماهنگی ریاست دانشکده با گروه تاسیساتی انتخابات انجمن به تاخیر افتاد

  ۱۳۹۶

 • ۱۳۹۷

  دوره پنجم

  اتاریخچه انجمنعضای هیات مدیره

  بهاره عفتی (دبیر)
  کیان آیینی (نایب دبیر)
  علیرضا مهدوی (خزانه دار)
  غزاله صالح
  ابوالفضل توران پشتی
  زهرا بیرامی (علی البدل)
  احسان توکلی (علی البدل)
  حانیه فروتن مرام (علی البدل)
  ابراهیم درخشان فرد (بازرس)
  مجید بیات ٢١ رای (علی البدل بازرس)

  ۱۳۹۷

 • ۱۳۹۹

  دوره ششم

  نوبت شماست

  ۱۳۹۹