• انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد، نمایشگاه، تخت بیمارستان
  • انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد، نمایشگاه، ماکت
  • انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد، نمایشگاه، روبات
  • انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه آزاد، نمایشگاه

با تشکر از خانم حانیه فروتن و احمدرضا وکیلیان
برای ارسال عکس هایی از جشنواره

با توجه به مدت زمان کمی که دانشکده هنر و معماری برای معرفی آثار هنر جویان داشت (تنها سه روز) انجمن علمی طراحی صنعتی توانست ۵ نماینده به این جشنواره اعزام نماید.

نمایشگاه بزرگ پژوهشی و فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با سومین جشنواره فرهیختگان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برگزار شد.
در پایان جشنواره به آقایان سروش طلایی، کوروش مهدوی، احمدرضا وکیلیان، حسین رضایی و خانم حانیه فروتن لوح تقدیر و حضور در نمایشگاه اهدا شد.