با بررسی جواب های شرکت کنندگان در آزمون تئوری و طرح های آنان  در آزمون عملی  توسط اساتید هیات علمی طراحی صنعتی ۵ نفر برتر المپیاد داخلی مشخص شدند.

اسامی منتخبین به ترتیب رتبه به شرح زیر است:

۱٫ متانت کرمی
۲٫ مهناز کاوسی
۳٫ الهه میرکیایی
۴٫ صبا سادات موسوی
۵٫ سید محمدرضا تکیه