با بررسی جواب های شرکت کنندگان در آزمون تئوری و طرح های آنان  در آزمون عملی  توسط اساتید هیات علمی طراحی صنعتی ۵ نفر برتر المپیاد داخلی مشخص شدند.

اسامی منتخبین به ترتیب رتبه به شرح زیر است:

۱. متانت کرمی
۲. مهناز کاوسی
۳. الهه میرکیایی
۴. صبا سادات موسوی
۵. سید محمدرضا تکیه